Lamsonair

Buizenpostsysteem

Waarom een buizenpostsysteem?

Een buizenpostbuispost of luchtpost systeem van Lamson is een efficiënte en gebruikersvriendelijke manier om de logistiek binnen uw organisatie te verbeteren. Het buizenpostsysteem verzend zeer snel goederen van de ene locatie naar andere locatie(s). Het systeem kan ingezet worden als logistieke oplossing binnen een pand, maar ook tussen verschillende panden op hetzelfde terrein. Met name daar waarbij veel transporten over een relatief langere weg nodig zijn of naar verschillende locaties is een buizenpostsysteem van grote toegevoegde waarde.

Hoe werkt een buizenpostsysteem?

Een buispostsysteem vervoert goederen op basis van luchtdruk. Een buizenpostsysteem is een intern transport systeem waarbij kokers of patronen in een buizenstelsel goederen transporteren. De goederen worden in een patroon (of koker) gestopt en de patroon wordt in een buizenpoststation gestopt. De patroon wordt op basis van luchtdruk vervoert. Hierdoor wordt een zeer efficiënte goederenstroom gecreëerd waarbij veilig en snel transport mogelijk is. Door de geringe weerstand verbruikt een buizenpost installatie relatief weinig energie. Doordat een buizenpostsysteem op basis van luchtdruk werkt, wordt het systeem ook wel luchtpost genoemd.

Benieuwd naar de systemen die wij aanbieden?

Download de brochure

Sectoren

Voorbeeld van een LamsonAir buizenpostsysteem in de gezondheidszorg

Ziekenhuis & Gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg is het belangrijk dat transport veilig en snel gebeurd, met name als het gaat om mogelijk levensbedreigende situaties. Denk hierbij aan het snel en veilig versturen van bloedmonsters door middel van patronen of kokers naar het laboratorium. Daarbij moet het transport veilig gebeuren zodat de onderzoeksresultaten van het bloed niet door het transport beïnvloed worden. Een buizenpostsysteem is hiervoor de oplossing.

Voor het welbevinden en de genezing van patiënten is niet slechts de beste medische behandeling, maar ook een moderne infrastructuur van groot belang. Van personeel in ziekenhuizen wordt vandaag de dag hoge prestaties verwacht. In deze zwaar belaste sector is het optimaliseren van de logistiek een absolute noodzaak. Deze komen eerder binnen bereik als het personeel wordt ondersteund door interne logistieke systemen.

Een buizenpostsysteem zorgt voor de mogelijkheid om kleine goederen zoals bloedmonsters en medicatie op een snelle en betrouwbare manier te verzenden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een buizenstelsel waaraan op verschillende plaatsen gecombineerde zend- en ontvangstations verbonden zijn. Bij verzending van een patroon wordt gebruikgemaakt van luchtverplaatsing (boven- of onderdruk).

Lamson beschikt over jarenlange expertise op het gebied van buizenpostsystemen in ziekenhuizen en gezondheidszorg. Hierbij maken wij gebruik van de nieuwste buizenposttechnologie. U kunt rekenen op hoge kwaliteit en optimale betrouwbaarheid. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Adviesaanvraag ziekenhuizen & gezondheidszorg

Voorbeeld van een buizenpostsysteem in de retail

Retail

Binnen de Retail sector is veiligheid van groot belang, voor zowel uw klanten als uw personeel. Het hebben van cashgeld aan de kassa brengt risico’s met zich mee. Een buissysteem verkleint dit risico aanzienlijk doordat het zorgt voor een veilig geldtransport van de kassa naar de kluis en daarmee de hoeveelheid cashgeld in de kassa wordt beperkt.

Een buizenpostsysteem dat bedoelt is of alleen wordt gebuikt om op een veilige wijze cash geld te vervoeren van de check-out naar de back-office wordt ook wel een kassa afroomsysteem genoemd.

Adviesaanvraag retail

Een paspoort dat vanuit de beveiligde omgeving via een buizenpostsysteem direct bij de afhaalbalie komt.

Overheid

Lamson ontwikkelt voor specifieke toepassingen buizenpostsystemen welke ontwikkeld zijn voor een specifieke oplossing, zoals de DocuDistri. De DocuDistri helpt gemeenten om eenvoudig paspoortenrijbewijzen en ID-kaarten vanuit een beveiligde ruimte naar de uitgifte balie te sturen. Omdat het buizensysteem gebruik maakt van een zelf openend en sluitend patroon is dit systeem klantvriendelijk, snel en veilig en verlaagt het de werkdruk van uw baliepersoneel. Het is dus veel meer dan alleen een transportsysteem!

Adviesaanvraag overheid

Drie medewerkers bij een buizenpostsysteem in de industrie

Industrie

In de industrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van buizenpostsystemen met name bij het afhandelen van productiemonsters en logistieke documenten. Snel en veilig transport van proefmonsters naar het lab of bijvoorbeeld overdracht van transportpapieren tussen een vrachtwagenchauffeur en de afdeling expeditie: dit alles en nog veel meer kan gerealiseerd worden met een buispost oplossing.

Adviesaanvraag industrie


Afhankelijk van uw wensen kan een buizenpostsysteem zeer eenvoudig tot zeer complex worden uitgevoerd. Het kan variëren van 2 stations die aan elkaar gekoppeld zijn, bijvoorbeeld binnen een winkel, tot een uitgebreid, geautomatiseerd systeem met veel stations binnen bijvoorbeeld een ziekenhuis, of een systeem verdeeld over meerdere locaties op een groot industrie terrein.

© 2024 Lamsonair