Lamsonair

MC-2000

Het MC-2000 State of the art buizenpost syteem is hét systeem van vandaag. Door de computersturing is het systeem onderdeel van het geautomatiseerde logistieke proces. Service op afstand, visualisering van het systeem op een scherm en het genereren van statistische gegevens: allemaal mogelijkheden die standaard bij het MC-2000 systeem zijn inbegrepen. Het MC-2000 buizenpost systeem kan door gebruik te maken van transponder techniek track-en-trace functionaliteit bieden. Het ingeven van een adres is daarmee niet altijd meer een vereiste. Zendingen kunnen automatisch geaccepteerd en uitgevoerd worden. Bovendien is het MC-2000 systeem uit te breiden met een Robotstation. Dit Robotstation is in staat om zelf patronen te openen, te legen en retour te sturen naar de afzender. Met name in laboratoria kan hiermee verregaande automatisering worden verwezenlijkt, in het bijzonder wanneer dit Robotstation aangesloten wordt op een automatische analyse straat.

Het Lamsonair MC-2000 systeem:

  • Is een computergestuurd buizenpostsysteem waarbij elke transportbeweging in een database wordt opgeslagen;
  • Kan rapportage leveren van transportbewegingen in elke door u gewenste vorm;
  • Stelt gegevens remote beschikbaar, bijvoorbeeld via het internet;
  • Maakt serviceverlening op afstand mogelijk;
  • Is zeer flexibel in gebruik omdat het afschakelen, verplaatsen of doorschakelen van een adres eenvoudig te realiseren is;
  • Geeft alle voor u relevante informatie weer op een overzichtelijk display;
  • Kan met een intelligente motorsturing worden uitgerust zodat de transportsnelheid zeer nauwkeurig instelbaar is;
  • Is eenvoudig uit te breiden met transponder technologie waardoor ongekende toepassingen te realiseren zijn;
  • Uit te breiden met een robotstation om automatisch patronen te openen, legen en te retourneren.
© 2024 Lamsonair